Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
90

Rejestr kontroli

REJESTR KONTROLI – 2015 ROK

Data Rodzaj kontroli Organ kontrolujący
2.02.2015

Kontrola celowości i zgodności z prawem

gospodarowania środkami publicznymi

obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej

Urząd Skarbowy
13.02.2015 Kontrola realizacji zaleceń  
2.03.2015 Kontrola realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Kuratorium Oświaty

30.03.2015

Kontrola sanitarna placówki

PSSE Pruszków
8.04 - 17.04. 2015 Kontrola problemowa - udzielanie uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym

Inspektor kontroli

wewnętrznej

13.04.2015 Kontrola sanitarna placówki PSSE Pruszków
28.04.2015

Zarządzanie i organizacja pracy szkoły

Dyrektor ZOEAS

Michałowice

 3.06.2015 Kontrola sanitarna placówki w związku z budową nowego obiektu PSSE Pruszków
28.08.2015 Kontrola przygotowania placówki do nowego roku szkolnego PSSE Pruszków
15.09.2015

Bezpieczeństwo i higiena w nowym roku szkolnym

Dyrektor ZOEAS

Michałowice

30.09.2015 Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa w zakresie przeprowadzania egzaminów poprawkowych i promowania uczniów w roku szkolnym 2014/15 Kuratorium Oświaty
     

 

Data publikacji: 23.10.2015 22:28
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2015 19:35
Wyświetleń: 90
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Ewa Libiszewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska