Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
226

Informacje

(wyciąg ze Statutu ZSO - § 11)

 

 1.W każdej placówce wchodzącej w skład Zespołu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.W skład Rady Pedagogicznej (RP) wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, pedagog szkolny, psycholog - jako jej członkowie.

3.W zebraniach rady lub określonych punktach programu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4.Rady Pedagogiczne działają w oparciu o Regulamin Rad Pedagogicznych stanowiący załącznik nr 1 do statutu.

Data publikacji: 18.09.2014 09:42
Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2014 09:42
Wyświetleń: 226
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski