Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
176

Skład Rady Pedagogicznej Gimnazjum

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcje, nauczany przedmiot

1. 

Małgorzata Głodowska

dyrektor ZSO, nauczyciel matematyki

2. 

Wojciech Bentyn

wicedyrektor gimnazjum i liceum, przewodniczący rady pedagogicznej, nauczyciel wychowania fizycznego

3. 

Baińska Monika

nauczyciel języka angielskiego (urlop macierzyński)

4. 

Bartnik Dorota

nauczyciel matematyki

5. 

Betlińska Maria

nauczyciel matematyki

6. 

Bottomley Ewa

nauczyciel języka angielskiego

7. 

Dwórska Ludwika

nauczyciel bibliotekarz

8. 

Effler Ilona

pedagog

9. 

Filimon Ewa

nauczyciel języka polskiego (urlop zdrowotny)

10. 

Frączek Jan

nauczyciel matematyki i fizyki (urlop zdrowotny)

11. 

Górska-Zielińska Anna

nauczyciel wychowania fizycznego

12. 

Gradkowska Aneta

nauczyciel języka angielskiego

13. 

Irmińska Danuta

nauczyciel języka niemieckiego

14. 

Kość Halina

nauczyciel chemii

15. 

Libiszewska Ewa

nauczyciel informatyki i geografii

16. 

Milczarska Joanna

nauczyciel geografii

17. 

Nastańska  Renata

nauczyciel religii (urlop)

18. 

Noska Joanna

nauczyciel języka angielskiego

19. 

Osińska Urszula

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

20. 

Pacyga Jadwiga

nauczyciel języka niemieckiego

21. 

Pająk Edyta

nauczyciel zajęć technicznych

22. 

Perz Marek

nauczyciel wychowania fizycznego

23. 

Petrykowska Magdalena

psycholog

24. 

Piktel Ryszard

nauczyciel fizyki i edukacji dla bezpieczeństwa

25. 

Rymuza Sławomir

nauczyciel muzyki

26. 

Smakulska Danuta

nauczyciel geografii

27. 

Stuchlik-Mrowiec Elżbieta

nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

28. 

Tomaszewski Grzegorz

nauczyciel wychowania fizycznego

29. 

Tyc Maria

nauczyciel informatyki

30. 

Wolborski Daniel

nauczyciel historii

31. 

Wołek Katarzyna

nauczyciel języka polskiego

 

Data publikacji: 18.09.2014 09:46
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2015 06:55
Wyświetleń: 176
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska