Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
236

Rejestr zarządzeń 2019

Rejestr zarządzeń Dyrektora ZSO wydanych w 2019 roku

Nr zarządzenia Data Treść
 1/2019  14.01  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 2/2019  25.01  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 3/2019  29.03  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 4/2019  29.03  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 5/2019  29.03  Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych
 6/2019  16.05  Zmieniające Zarządzenie 8/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 7/2019  29.03  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 8/2019  30.05  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 9/2019  30.05  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej i przeprowadzenia kasacji składników
 10/2019  07.06  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 11/2019  30.07  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 12/2019  19.08  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 13/2019  12.09  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 14/2019  18.09  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 15/2019  18.09  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeglądu bezpłatnych podręczników
 16/2019  23.09  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 17/2019  24.09  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 18/2019  25.10  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 19/2019  29.10  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 20/2019  31.10  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 20A/2019  19.11  Zmieniające Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie środków ochrony, odzieży
 21/2019  21.11  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia projektu  planu finansowego 2020
 22/2019  25.11  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 23/2019  04.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 24/2019  04.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 25/2019  05.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 26/2019  13.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 27/2019  20.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok
 28/2019  30.12  Zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2020 rok
 29/2019  31.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2019 rok

Rejestr zarządzeń 2018

Rejestr zarządzeń Dyrektora ZSO wydanych w 2018 roku

Nr zarządzenia Data Treść
 1/2018  02.01 Zmieniające Zarządzenie Nr 11A/2017 w spr. Regulaminu najmów
 2/2018  02.01 W sprawie wykorzystania toneru i papieru ksero
 3/2018  02.01 W sprawie zasad ewidencjonowania składników majątkowych
 4/2018  02.01 Kasacja środków trwałych
 5/2018  09.02 Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.
 6/2018  19.02 Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.
 7/2018  05.03  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.
 8/2018  05.03 Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.
 9/2018  11.04  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 10/2018  14.05  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 11/2018  26.06  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 12/2018  05.07  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 12A/2018  09.07  Powierzenie stanowiska wicedyrektora
 13/2018  23.07  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 14/2018  26.07  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 15/2018  30.08  Przydział odzieży roboczej i obuwia roboczego
 16/2018  30.08  Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw
 17/2018  31.08  Regulamin oceny pracy nauczyciela
 18/2018  10.09  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 19/2018  19.09  W sprawie przeglądu zbiorów bezpłatnych podręczników w bibliotekach ZSO
 20/2018  15.10  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 21/2018  15.10  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 22/2018  21.10  Zarządzenie wprowadzające  Regulamin lodowiska
 23/2018  21.10  Zarządzenie w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
 24/2018  21.10  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji stypendialnych
 25/2018  29.10  Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
 26/2018  29.10  Zarządzenie w sprawie Regulaminu ZFŚS
 27/2018  29.10  Zarządzenie w sprawie przeglądu księgozbioru w bibliotece LO
 28/2018  29.10  Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji i likwidacji środków ilościowo-wartościowych
 29/2018  29.10  Zarządzenie w sprawie .  przestrzegania regulaminów pracy pracowników niepedagogicznych
 30/2018  29.10  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok 
 31/2018  30.10  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 32/2018  21.11  Zarządzenie  w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2019 rok
 33/2018  14.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 34/2018  17.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 35/2018  21.12  Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok
 36/2018   31.12  Zmieniające Zarządzenie w sprawie podziału środków finansowych ZFŚS na 2019 r.
 37/2018  31.12  Zmieniające Zarządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych
     

Rejestr zarządzeń Dyrektora ZSO w Komorowie

 

Rok 2017

Nr zarządzenia Data Treść
 1/2017 02.01.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 2/2017 31.01.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 3/2017 08.02.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 4/2017 31.03.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 5/2017 31.03..2017 W sprawie przeprowadzenia kasacji wartości niematerialnej i praw
 6/2017 10.04.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 7/2017 26.04.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 8/2017 10.05.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 9/2017 10.05.2017 W sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu
10/2017 01.06.2017 W sprawie  przeprowadzenia kasacji środków trwałych
11/2017 20.07.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
11A/2017 01.09.2017 W sprawie najmu pomieszczeń i boisk
12/2017 15.09.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
13/2017 15.09.2017 W sprawie komisji przeglądu zbiorów bibliotecznych
14/2017 22,09.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
15/2017 25.09.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
16/2017 31.10.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
17/2017 06.11.2017 W sprawie przeglądu zbiorów audio-wizualnych w bibliotece SP
18/2017 21.11.2017 W sprawie  zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2018 r.
19/2017 28.11.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
20/2017 30.11.2017 W sprawie wynajmu i zajętości sali rekreacyjnej
21/2017 30.11.2017 W sprawie refundacji okularów dla pracowników
22/2017 30.11.2017 W sprawie zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej
22A/2017 01.12.2017 W sprawie używania telefonu służbowego
23/2017 27.12.2017 W sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.
24/2017 27.12.2017 W sprawie Komisji inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
25/2017 29.12.2017 W sprawie rocznego planu ZFŚS
26/2017 29.12.2017 W sprawie ryczałtu dla kierownika gospodarczego
27/2017 29.12.2017 W sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradza.pracowników administracyjnych

 

Rok 2016

Nr zarządzenia

Data

Temat

 1/2016

04.01.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 2/2016

25.01.2016

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kasacji środków

 3/2016

29.01.2016

Zarządzenie w sprawie rekrutacji 2016/2017

 4/2016

29.02.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

 5/2016

31.03.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

 6/2016

21.04.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

 7/2016

16.05.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

 8/2016

31.05.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie planu finansowego na 2016 rok.

 9/2016

17.06.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

10/2016

27.06.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

11/2016

26.08.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

12/2016

16.09.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

13/2016

30.09.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

14/2016

19.10.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

15/2016

19.10.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

16/2016

25.10.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

17/2016

21.11.2016

 

18/2016

28.11.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

19/2016

28.11.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

20/2016

30.11.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

21/2016

15.12.2016

 

22/2016

16.12.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

23/2016

20.12.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

24/2016

21.12.2016

W sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.

25/2016

21.12.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2012 w spr jedn planu kont

26/2016

29.12.2016

W sprawie wprowadzenie instrukcji inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych

27/2016

29.12..2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

28/2016

29.12.2016

W sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji i powołania komisji

29/2016

29.12.2016

W sprawie przeprowadzenia spisu z natury metodą skontrum książek

30/2016

29.12.2016

W sprawie planu środków ZFŚS na 2017 oraz zmian w regulaminie.

 

 

Rok 2015


Nr zarządzenia Data Temat Uwagi
1/2015 29.01.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie wprowadzenie planu finansowego na 2015 rok  
2/2015 18.02.2015 W sprawie rekrutacji do ZSO  
3/2015 18.02.2015 W sprawie powołania komisji zdrowotnej w ZSO   
4/2015 27.02.2015 Powołanie komisji stypendialnych w ZSO  
5/2015 16.03.2015

Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok

 
6/2015 26.03.2015

Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie  planu finansowego na 2015 rok

 
7/2015 21.04.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
8/2015 23.04.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
9/2015 18.05.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
10/2015  9.06.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
11/2015  9.06.2015 W spr. powołania ABI  
122015 25.06.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
13/2015  6.07.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
14/2015 20.08.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
15/2015  7.09.2015 Wprowadzenie Regulaminu zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych przez rodziców i postronne osoby dorosłe.  
16/2015 24.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
17/2015 24.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
18/2015 30.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
19/2015 30.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok

 

 

20/2015  8.10.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
21/2015 23.10.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora ZSO w Komorowie - rok 2015

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M Dąbrowskiej w Komorowie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół ZSO w Komorowie na rok szkolny 2015/2016

 

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora ZSO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych przez rodziców i postronne osoby dorosłe w ZSO w Komorowie.

 

 

Data publikacji: 23.10.2015 22:43
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2020 23:25
Wyświetleń: 236
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Ewa Libiszewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Libiszewska