Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
214

Rejestr zarządzeń Dyrektora ZSO w Komorowie

Rok 2018

Nr zarządzenia Data Treść
 1/2018 02.01.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 11A/2017 w spr. Regulaminu najmów
 2/2018 02.01.2017 W sprawie wykorzystania toneru i papieru ksero
 3/2018 02.01.2017 W sprawie zasad ewidencjonowania składników majątkowych
 4/2018 02.01.2017  
 5/2018 09.02.2018 Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.
 6/2018 19.02.2018 Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.
 7/2018 05.03.2018 Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.
 8/2018 05.03.2018 Zmieniające Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 rok.

 

Rok 2017

Nr zarządzenia Data Treść
 1/2017 02.01.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych
 2/2017 31.01.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 3/2017 08.02.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 4/2017 31.03.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 5/2017 31.03..2017 W sprawie przeprowadzenia kasacji wartości niematerialnej i praw
 6/2017 10.04.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 7/2017 26.04.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 8/2017 10.05.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
 9/2017 10.05.2017 W sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu
10/2017 01.06.2017 W sprawie  przeprowadzenia kasacji środków trwałych
11/2017 20.07.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
11A/2017 01.09.2017 W sprawie najmu pomieszczeń i boisk
12/2017 15.09.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
13/2017 15.09.2017 W sprawie komisji przeglądu zbiorów bibliotecznych
14/2017 22,09.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
15/2017 25.09.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
16/2017 31.10.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
17/2017 06.11.2017 W sprawie przeglądu zbiorów audio-wizualnych w bibliotece SP
18/2017 21.11.2017 W sprawie  zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2018 r.
19/2017 28.11.2017 Zmieniające Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.
20/2017 30.11.2017 W sprawie wynajmu i zajętości sali rekreacyjnej
21/2017 30.11.2017 W sprawie refundacji okularów dla pracowników
22/2017 30.11.2017 W sprawie zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej
22A/2017 01.12.2017 W sprawie używania telefonu służbowego
23/2017 27.12.2017 W sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2018 r.
24/2017 27.12.2017 W sprawie Komisji inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania
25/2017 29.12.2017 W sprawie rocznego planu ZFŚS
26/2017 29.12.2017 W sprawie ryczałtu dla kierownika gospodarczego
27/2017 29.12.2017 W sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradza.pracowników administracyjnych

 

Rok 2016

Nr zarządzenia

Data

Temat

 1/2016

04.01.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 2/2016

25.01.2016

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kasacji środków

 3/2016

29.01.2016

Zarządzenie w sprawie rekrutacji 2016/2017

 4/2016

29.02.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

 5/2016

31.03.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

 6/2016

21.04.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

 7/2016

16.05.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

 8/2016

31.05.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie planu finansowego na 2016 rok.

 9/2016

17.06.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

10/2016

27.06.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

11/2016

26.08.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

12/2016

16.09.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

13/2016

30.09.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

14/2016

19.10.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

15/2016

19.10.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia  planu finansowego na 2016 rok.

16/2016

25.10.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

17/2016

21.11.2016

 

18/2016

28.11.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

19/2016

28.11.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

20/2016

30.11.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

21/2016

15.12.2016

 

22/2016

16.12.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

23/2016

20.12.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

24/2016

21.12.2016

W sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2017 rok.

25/2016

21.12.2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 1/2012 w spr jedn planu kont

26/2016

29.12.2016

W sprawie wprowadzenie instrukcji inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych

27/2016

29.12..2016

Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na 2016 rok.

28/2016

29.12.2016

W sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji i powołania komisji

29/2016

29.12.2016

W sprawie przeprowadzenia spisu z natury metodą skontrum książek

30/2016

29.12.2016

W sprawie planu środków ZFŚS na 2017 oraz zmian w regulaminie.

 

 

Rok 2015


Nr zarządzenia Data Temat Uwagi
1/2015 29.01.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie wprowadzenie planu finansowego na 2015 rok  
2/2015 18.02.2015 W sprawie rekrutacji do ZSO  
3/2015 18.02.2015 W sprawie powołania komisji zdrowotnej w ZSO   
4/2015 27.02.2015 Powołanie komisji stypendialnych w ZSO  
5/2015 16.03.2015

Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok

 
6/2015 26.03.2015

Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie  planu finansowego na 2015 rok

 
7/2015 21.04.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
8/2015 23.04.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
9/2015 18.05.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
10/2015  9.06.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
11/2015  9.06.2015 W spr. powołania ABI  
122015 25.06.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
13/2015  6.07.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
14/2015 20.08.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
15/2015  7.09.2015 Wprowadzenie Regulaminu zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych przez rodziców i postronne osoby dorosłe.  
16/2015 24.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
17/2015 24.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
18/2015 30.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
19/2015 30.09.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok

 

 

20/2015  8.10.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  
21/2015 23.10.2015 Zmieniające zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie planu finansowego na 2015 rok  

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora ZSO w Komorowie - rok 2015

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M Dąbrowskiej w Komorowie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół ZSO w Komorowie na rok szkolny 2015/2016

 

Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora ZSO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych przez rodziców i postronne osoby dorosłe w ZSO w Komorowie.

 

 

Data publikacji: 23.10.2015 22:43
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2018 13:28
Wyświetleń: 214
Autor: Ewa Libiszewska
Opublikował: Ewa Libiszewska
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski